Download 'Kerk 2018 - Het vervolg'

De brochure Kerk 2018 was bedoeld voor kerkenraden en classicale vergaderingen. Met het oog op de synodevergadering van september 2017 is er nu een korte handreiking voor synodeleden verschenen.

Daarin worden synodeleden opgeroepen om de voorgestelde ingrijpende reorganisatie van de kerk in 2e lezing af te wijzen. De notitie reikt daartoe enkele concrete voorstellen aan.
Bijlagen:
Bewaar het bestand kerk2018-het vervolg.pdfKerk 2018 - Het vervolg[Handreiking voor synodeleden]

Lees meer...

Download samenvatting 'Kerk 2018'

Op veler verzoek is er van Kerk 2018 een digitale versie gemaakt. Dit is een samenvatting die in ongewijzigde vorm digitaal verder verspreid mag worden.

De samenvatting bevat in het kort de keuzes die in Kerk 2018 worden gemaakt. Voor de bijbehorende onderbouwing en voor het hele verhaal kan de complete brochure hier besteld worden.
Bijlagen:
Bewaar het bestand kerk2018-samenvatting.pdfKerk 2018 (samenvatting)[Samenvatting van 'Kerk 2018' voor digitale verspreiding]

Lees meer...