Op deze blog-pagina verschijnt op onregelmatige tijden een artikel, vaak een reactie op of bijdrage aan het gesprek met anderen. Dat gesprek helpt vaak verder om dingen scherper te krijgen en misverstanden uit de weg te ruimen, soms doordat meningen elkaar versterken en soms ook doordat ze botsen.

Kerk 2018 - Het vervolg

Met het oog op de vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk in september 2017 is aan de leden de synode de handreiking 'Kerk 2018 - Het vervolg' toegezonden. Daarin wordt uiteengezet hoe de synode serieus kan nemen wat breed in de consideraties van kerkenraden en classicale vergaderingen naar voren komt. Het vele werk dat in de classicale vergaderingen is verzet en de fundamentele opmerkingen die daaruit naar voren komen, laten zien dat de classicale vergaderingen nog uitstekend functioneren. Dat bewijst nog weer eens dat deze niet mogen worden opgeheven. Het komt er daarom nu op aan dat de synode het heft in handen neemt en de voorgestelde ingrijpende reoarganisatie afwendt.

Lees meer...

Reactie op blog ds. J. Holtslag

In een blog schrijft ds. J. Holtslag uit Giessenburg over Kerk 2025. Daarbij gaat hij ook in op de brochure Kerk 2018 en daar ben ik uiteraard blij mee. Hij schrijft om duidelijk te maken wat zijn opvatting is. Maar wie leest, merkt dat hij niet alleen een mening poneert. Hier is ook de preses van de classis Gorinchem aan het woord, die voorzichtig formuleert en recht wil doen aan de verscheidenheid die er ook op dit onderwerp is. Zonder me teveel te willen mengen in een gesprek binnen een classis reageer ik toch even op een paar dingen.

Lees meer...

Reactie op 'Kerk en recht'

Op zijn website kerkenrecht.nl schrijft dr. K.W. de Jong een blog over het verschijnen van mijn brochure 'Kerk 2018'. Op een paar dingen die hij schrijft, wil ik graag reageren, vooral ter verheldering.

Lees meer...

Haastwerk

Op 1 januari 2018 moet de nieuwe inrichting van de Protestantse Kerk al een feit zijn. In hoog tempo moeten daarvoor nu ingrijpende wijzigingen van de kerkorde worden besproken. Dat is haastwerk en vragen om brokken.

De classicale vergaderingen doen er goed aan om zich niet te laten opjagen en te kiezen voor zorgvuldigheid.

Lees meer...

U mag het zeggen!

"De synode heeft toch allang besloten?" Dat hoor je overal als het gaat over Kerk 2025. En men bedoelt dat er dus niets meer aan te doen is en dat het onherroepelijk doorgaat.

Maar dat is echt een vergissing.

Lees meer...