De brochure Kerk 2018 was bedoeld voor kerkenraden en classicale vergaderingen. Met het oog op de synodevergadering van september 2017 is er nu een korte handreiking voor synodeleden verschenen.

Daarin worden synodeleden opgeroepen om de voorgestelde ingrijpende reorganisatie van de kerk in 2e lezing af te wijzen. De notitie reikt daartoe enkele concrete voorstellen aan.

Klik op de titel van de onderstaande bijlage. Afhankelijk van de instellingen in uw browser kunt u het pdf-bestand dan opslaan en daarna openen of het wordt direct geopend. Dan kunt u daarna in uw pfd reader kiezen voor 'opslaan als'.
Bijlagen:
Bewaar het bestand kerk2018-het vervolg.pdfKerk 2018 - Het vervolg[Handreiking voor synodeleden]