Kerk 2018 wil gemeenten en classicale vergaderingen in de Protestantse Kerk helpen bij een duidelijke keuze voor de  basis in de Protestantse Kerk. In de bezinning op het kerk-zijn in deze tijd, zoals die plaatsvindt in het kader van Kerk 2025, biedt Kerk 2018 een alternatief om daarmee een aanzet te geven voor een echte Protestantse basisbeweging.

De brochure Kerk 2018 is geschreven met het oog op de bezinning die nu in kerkenraden en classicale vergaderingen gaat plaatsvinden. Daaraan gekoppeld wordt deze website de plaats waar u informatie vindt over initiatieven die Kerk 2018 ondersteunen.

Wanneer u wilt reageren, kan dat via de menuknop 'Contact' bovenaan deze pagina.

 

Kerk 2018 is een initiatief van Halas Advies, een onderneming waarmee ds. H. van Ginkel uit Goes gemeenten van dienst is, vooral met interimwerk in periodes van vacant zijn. Daarbij is in de achterliggende jaren de aandacht vooral uitgegaan naar enkele kleine gemeenten die in alle gevallen nu weer een eigen predikant mogen hebben. De ondersteuning van kleine gemeenten is ook in Kerk 2018 een bijzonder aandachtspunt.

Handreiking synodeleden

De brochure Kerk 2018 was bedoeld voor kerkenraden en classicale vergaderingen. Met het oog op de synodevergadering van september 2017 is er nu een korte handreiking voor synodeleden verschenen.

Daarin worden synodeleden opgeroepen om de voorgestelde ingrijpende reorganisatie van de kerk in 2e lezing af te wijzen. De notitie reikt daartoe enkele concrete voorstellen aan.

U mag het zeggen!

"De synode heeft toch allang besloten?" Dat hoor je overal als het gaat over Kerk 2025. En men bedoelt dat er dus niets meer aan te doen is en dat het onherroepelijk doorgaat.

Maar dat is echt een vergissing.

Download samenvatting

Op veler verzoek is er van Kerk 2018 een digitale versie gemaakt. Dit is een samenvatting die in ongewijzigde vorm digitaal verder verspreid mag worden.

De samenvatting bevat in het kort de keuzes die in Kerk 2018 worden gemaakt. Voor de bijbehorende onderbouwing en voor het hele verhaal kan de complete brochure hier besteld worden.

Haastwerk

Op 1 januari 2018 moet de nieuwe inrichting van de Protestantse Kerk al een feit zijn. In hoog tempo moeten daarvoor nu ingrijpende wijzigingen van de kerkorde worden besproken. Dat is haastwerk en vragen om brokken.

De classicale vergaderingen doen er goed aan om zich niet te laten opjagen en te kiezen voor zorgvuldigheid.

Reacties

De verspreiding van Kerk 2018 gaat gelukkig snel. En de eerste reacties zijn bemoedigend. Zowel kerkenraden als classes bestellen het voor hun leden. Uit een kerkenraad: "We zijn als moderamen verrast door de helderheid en de goede analyse." En uit een classismoderamen: "Ik ben er heel gelukkig mee."

De boekjes kunnen nog steeds direct uit voorraad worden verzonden. Wanneer de voorraad opraakt, is het mogelijk om bij te drukken. Direct bestellen kan hier.